Cele i dążenia

Cele naszej fundacji pragniemy realizować szczególnie w drodze kontynuacji już istniejących imprez muzycznych o kilkuletniej tradycji (festiwal „Wiosenne Czarowanie”, jesienny „Maraton Piosenki”) . Oba programy zamierzamy rozwijać również w kierunku szkoleń i warsztatów związanych z rozwojem osobowości , umiejętności interpersonalnych, kształtowania wizerunku i autoprezentacji. Podstawowym celem naszej aktywności jest urzeczywistnianie marzeń/pomysłów młodych ludzi, szczególnie w dotyczących kultury i edukacji. Celem działań fundacji jest wychowanie tolerancyjnych, otwartych na prawa i swobody obywatelskie odbiorców, a zarazem uczestników kultury. Dążymy do tego, aby obszar działania fundacji był polem, na którym może się realizować każdy, bez jakichkolwiek barier czy ograniczeń. Wyrównywanie szans jest naszym priorytetem. Szczególnie zależy nam na aktywizacji dzieci i młodzieży z małych miejscowości i terenów wiejskich. Jesteśmy przekonani, że poszerzanie dostępu do kultury da w efekcie podniesienie poziomu edukacji i własny rozwój osób uczestniczących w projekcie czynnie bądź biernie.

Szczegółowy opis celów znajduje się w zakładce DOKUMENTY – STATUT FUNDACJI