Wiosenne Czarowanie

Harcerski Festiwal „Wiosenne Czarowanie”

„Wiosenne Czarowanie” to projekt, który wyrasta z Harcerskiego Festiwalu Piosenki. Jego celem jest pobudzenie do działania osób aktywnych w obszarach kultury w lokalnych środowiskach. Jest to seria koncertów poezji śpiewanej połączonych z warsztatami coachingowymi oraz muzycznymi. Chcemy inicjować działania propagujące wykonywanie utworów muzycznych, grę na instrumentach oraz tworzenie piosenki autorskiej. Naszym celem jest rozbudzanie zainteresowania kulturą, promocja folkloru i tradycji regionalnych. Upowszechniamy wiedzę na temat organizacji ideowych i patriotycznych, opierających się w pracy na uznanej metodyce (np. ZHP).

Projekt „Wiosenne Czarowanie”

„Wiosenne Czarowanie” to ogromny impuls do działania dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy festiwalu odkrywają i rozwijają swoje talenty muzyczne, organizacyjne oraz interpersonalne. Dostają szansę zaistnienia na scenie i wokół niej, aktywnie współtworzą festiwal i mogą stać się jego ambasadorami w swoich środowiskach.

– naszym celem jest pobudzenie bądź wzmocnienie działań lokalnych społeczności harcerskich,wszędzie tam gdzie są harcerze, dzieci i młodzież chętna do zorganizowania takiego wydarzenia może odbyć się Koncert Wiosennego Czarowania.

– koncert to sprawdzona i uniwersalna a jednocześnie atrakcyjna forma przesłania pozytywnych treści poprzez piosenkę i wytwarzającą się wspólnotę jej przeżywania i współuczestnictwa, jednocześnie promujący ruch harcerski oraz pokazujący łatwość współdziałania różnych organizacji i jednostek w jednym wspólnym celu.

– jesteśmy otwarci na wszystkie organizacje ruchu harcerskiego jak rownież na osoby niezrzeszone w harcerstwie ale czujące potrzebę działania.

– każdy koncert bedzie sapportowany przez jeden lub dwa miejscowe zespoły śpiewające piosenkę turystyczna, żeglarska , shantowa, poezje śpiewana oraz w szczególności piosenkę autorska. Po tym wstępie nastąpi występ gwiazdy, podmiotu muzycznego związanego z Ogólnpolskim Harcerskim Festiwalem Wiosenne Czarowanie, który odbywa się raz w roku w Legionowie. Te zespoły to m.in.: Cisza Jak Ta, Dom o Zielonych Progach, Leszek Kopeć czy też Tomasz Bory Borkowski i inni.

– wzmocnienie działań lokalnych społeczności harcerskich to min: zainteresowanie i zaanimowanie lokalnych instytucji i firm oraz osob we wsparcie finansowe ruchu harcerskiego poprzez : konkursy, dotacje, zapisy budżetowe oraz wsparcie bezpośrednie: darowizny.

– pobudzenie to m.in. zachęcenie dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury w szczególności: grze na instrumentach, nauce śpiewu, twórczości literackiej i kompozytorskiej, tworzeniu scenografii, budowaniu scenariuszy imprez, działaniach teatralnych, działań obejmujących logistykę koncertów, działania marketingowe PR, działania dziennikarskie.

Po oficjalnym zakończeniu Koncertu zdecydowaniew tradycyjnym harcerskim kręgu, proponujemy dodatkową formę czyli Nocny Maraton Wiosennego Czarowania czyli aranżowane w dowolnej / ale monitorowanej przez Prowadzącego/ koncert w formie artystycznej zawierającej elementy kultury turystycznej, piosenke,performer, grafikę, teatr, spotkanie ograniczone jedynie finałem o godz 04.00 w postaci odśpiewania pieśni „Czarny blues o 4 nad ranem”.

Oczywiście każde wydarzenie dostępne on line w internecie oraz każdorazowo relacja na YouTube.

Szczegóły: www.wiosenneczarowanie.info